Boskalis wilde het kick-off event geregistreerd hebben voor de mensen die er niet bij konden zijn, en om de 'buitenwereld' een idee te geven wat de Innovation Challenge precies inhoudt. Om deze reden hebben wij het congres gefilmd en er een duidelijke samenvatting van gemaakt. Door middel van interviews worden meer details verteld.