Clapperboard

De films die wij produceren zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Een bedrijfsfilm vertelt meer over uw bedrijf, laten zien wie er werken of welk producten of diensten er geleverd worden. Een promotiefilm belicht één specifiek onderdeel van het bedrijf en legt daar de nadruk op, vaak in combinatie met een prijsvoordeel of productvoordeel voor uw klant. Een projectfilm accentueert dat ene speciale project dat gedaan moet worden of afgerond is. U bent er trots op om dat op unieke wijze te kunnen vertellen. Animatiefilms of motion graphics verlevendigen en verduidelijken de verhaallijn. Een animatie kan een bewegend figuurtje zijn, of een toepassing die niet bewust zichtbaar is maar wel zorgt voor een spectaculaire verbetering van het effect dat de film heeft op de kijker. Sonic Voyage ziet animaties als de kruiden bij het koken: zonder wat extra spice is eten niet onderscheiden. Onze animaties doen een filmkijker verlangen naar meer. Een instructiefilm toont op vaak sterk vereenvoudigde wijze de werking van een product of legt uit hoe een product gebruikt moet worden. Het terugbrengen tot de kern van de zaak en dat verfilmen, is een vak apart en beheerst Sonic Voyage tot in de puntjes. Enerzijds Hollywood met special effects, anderzijds sereniteit, waarbij de rust het special effect is dat wij toevoegen door veel overbodige zaken weg te laten.